Polisi Cwcis

Beth yw Cwcis

Ffeil fach yw cwci sy’n cael ei rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur i helpu i storio eich dewisiadau defnyddiwr, manylion mewngofnodi a statws sesiynau, dadansoddi traffig y we neu’n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn galluogi rhaglenni’r we i ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen we deilwra ei gweithrediadau i’ch anghenion, eich hoffterau a’ch cas bethau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol a pha rai nad ydynt yn ddefnyddiol i chi. Nid yw cwci yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio’r data yr ydych yn dewis eu rhannu gyda ni.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu eich porwr i wrthod cwcis os bydd yn well gennych. Gallai hyn eich atal rhag manteisio i’r eithaf ar y wefan.

Cwcis a Ddefnyddir ar y Wefan Hon

Gellir gosod y cwcis canlynol.

Cwcis penodol ar gyfer y system: Ewch i’r ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth

Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz: Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro’r defnydd o’n gwefan ac adrodd ar hynny, megis nifer yr ymwelwyr â’r wefan, ymadroddion chwilio a ddefnyddir i ddod o hyd i ni, tudalennau yr ymwelwyd â hwy ar y wefan a’r amser a dreuliwyd ar y wefan. Mae’r ystadegau yn ofyniad angenrheidiol er mwyn i ni ddarparu cynnyrch a gwasanaethau sy’n ychwanegu gwerth a’u gwella, ac aros yn gystadleuol. Nid yw cwcis yn ein galluogi i adnabod defnyddwyr nac yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw wybodaeth bersonol. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, o ble y mae ymwelwyr wedi cyrraedd y wefan a’r tudalennau y maent wedi edrych arnynt. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yma
goo.gl/J4rzM 

Cwcis Trydydd Partion

Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion gwefannau eraill a allai adael cwci. Cwcis trydydd parti yw’r rhain ac ni allwn eu blocio na’u hatal heb ddileu’r nodwedd hon o’n gwefan. I gael gwybodaeth am y cwcis hynny byddai angen i chi wirio’r wefan y maent yn tarddu ohoni ar gyfer polisi cwcis y wefan honno. Caiff cwcis trydydd partïon eu gadael fel a ganlyn:

Facebook: Mae ein gwefan yn defnyddio swyddogaeth botwm Hoffi Facebook i rannu cynnwys. Os bydd defnyddiwr yn clicio ar y botwm Hoffi ac yn mewngofnodi i Facebook drwy ein gwefan, bydd Facebook yn gadael cwci ar gyfrifiadur y defnyddiwr. Yr un broses yw hon â phe bai’r defnyddiwr yn mewngofnodi’n uniongyrchol i Facebook, neu’n clicio Hoffi ar unrhyw wefan arall. Mae polisi preifatrwydd Facebook ar gael yma http://www.facebook.com/about/privacy/

Sut i Analluogi Cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn eich galluogi i gael rhywfaint o reolaeth dros gwcis drwy osodiadau’r porwr.  I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org. I optio allan rhag cael eich tracio gan Google Analytics ar gyfer pob gwefan ewch i

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout