Ymchwil

Ymchwil o’r radd flaenaf

Ymhlith y meysydd academaidd a gefnogir gan gyfleusterau Uwchgyfrifiadura Cymru y mae Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg gan gynnwys Cyfrifiadureg, Ffiseg, Cemeg, a Bioleg; yn ogystal â Gwyddorau Amgylcheddol, E-Wyddoniaeth, Iechyd, Meddygol, a Chymdeithasol.Mae Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil (RSEs) Uwchgyfrifiadura Cymru yn gweithio gyda thimau ymchwil sefydledig

ar draws ystod o ddisgyblaethau o fewn prifysgolion y consortiwm i helpu i ddarparu atebion peirianneg meddalwedd ac algorithmau sy’n harneisio cyfrifiadura aml-greiddiol ar gyfer efelychu a gludir gan ddata, gan gyfieithu anghenion ymchwil penodol i berfformiad uchel cyfrifiaduron, naill ai trwy berchen cod presennol neu ddylunio a datblygu meddalwedd newydd o’r dechrau, fel sy’n briodol ar gyfer pob problem benodol.

Cydweithio â Diwydiant

Mae nifer o lwybrau ar gyfer ymchwil gydweithredol a phrosiectau arloesi rhwng timoedd ymchwil o fewn consortiwm prifysgolion Uwchgyfrifiadura Cymru a’r sector preifat i ymgymryd â phrosiectau ymchwil arloesol sy’n defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura, gan gryfhau’r cyfleoedd ar gyfer effaith bellgyrhaeddol.Mae hyn yn gyson â’r agenda effaith ymchwil sydd wedi deillio o ymarfer asesu ymchwil y DU, sy’n beirniadu’r sector Addysg Uwch ar y graddau y mae ymchwil yn cael effaith ar y byd y tu hwnt i academia. Mae cyfle i gwmnïau Cymreig fod yn rhan o’r datblygiadau hyn a fydd o fydd i’r economi ehangach.

Mae’r meysydd ymchwil mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn eu targedu yn cynnwys:

  • Deunyddiau graddfa nano a pheirianneg uwch
  • Ynni a’r amgylchedd
  • Gwyddorau Bywyd ac iechyd
  • Yr Economi Ddigidol

Mae’r holl feysydd yn cynnig cyfle sylweddol ar gyfer cydweithredu â phartneriaid diwydiannol, gan o bosib gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a chefnogi adfywiad economaidd yn yr economi wybodaeth yng Nghymru.