Defnyddio uwchgyfrifiadura ar gyfer dilyniannu genomau SARS-CoV-2

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru wedi cymryd rhan mewn gwaith hanfodol a wnaed ym Mhrifysgol Caerdydd i gefnogi ymateb y Deyrnas Unedig i’r pandemig. Mae hyn wedi cynnwys cefnogi consortiwm COVID-19 Genomics (COG-UK), a dderbyniodd dros £30M o arian y llywodraeth i sefydlu dilyniannu genomau SARS-CoV-2 yn y DU (gyda thros…

Gwylio Mangrofau Byd-eang – Uwchgyfrifiadura ar gyfer cadw llygad barcud ar Fforestydd Mangrof

Mae mangrofau – sef fforestydd sy’n sefyll lle mae’r cefnfor yn cwrdd â’r tir – yn allweddol i gefnogi byd natur a gweithredu effeithiol ar yr hinsawdd. Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o brosiect mawr, sef Global Mangrove Watch, a sefydlwyd yn wreiddiol gan yr Athro Richard Lucas (Prifysgol Aberystwyth) ac Ake Rosenqvist (soloEO), ac a…

Astudio effaith y genhedlaeth nesaf o ddeunyddiau systemau pŵer niwclear

Nid yw’n syndod bod yr amgylchedd y tu mewn i systemau niwclear yn arw iawn. Gall hyd yn oed deunyddiau sy’n gweithio’n dda mewn amgylcheddau anodd eraill, fel cymwysiadau awyrofod, ddirywio’n gyflym iawn mewn adweithydd niwclear. Mae Simon Middleburgh, sy’n…